Cô Trần Minh Nguyệt

Có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực nail và nối mi. Luôn phổ cập kiến thức mới theo chuẩn thế giới cho các học viên.