Khác với khóa học nối mi trên thị trường, mình đến với Trang Beauty nhờ người quen giới thiệu, nhưng thực sự bất ngờ với chất lượng dạy của các cô. Mình được hướng dẫn rất tận tình, chỉ dạy kèm nên thấy tự tin khi học và thực hành bởi sai thì có người sửa liền à. Nhờ mấy kiến thức học ở đây mà mình mở được tiệm nối mi cho riêng mình.