Với lộ trình và phương pháp đào tạo tại Trang Beauty, giúp mình làm quen với môi trường chuyên nghiệp ngay từ ban đầu. Sau khi tốt nghiệp, mình rất tự tin về tay nghề và muốn bắt đầu kinh doanh ngay