Nhờ bạn giới thiệu mà mình đi học nối mi thử ở đây. Dù chỉ mới 2 bữa đầu thôi mà thực sự bất ngờ về chất lượng giảng dạy tại đây. Các khóa học đều được thiết kế bài bản hơn, có nhiều kỹ thuật mới được cập nhật chứ không lạc hậu chút nào. Trước đây không tự tin lắm về sự khéo léo, nhưng mà vô đây học rồi cảm thấy không quan trọng việc đó nữa vì ở đây giáo trình phù hợp với tất cả mọi người dù khéo tay hay không cũng ra việc được hết trơn.