Khóa học nail trọn gói tại trung tâm rất linh hoạt, phù hợp với người vừa học vừa làm như tôi. Giảng viên kèm 1:1 giúp tôi tiến bộ rất nhanh