Trung tâm hỗ trợ mình rất nhiều sau khi tốt nghiệp khóa học. Ngoài các kiến thức về làm nail, mình còn được hỗ trợ về khóa học Master chăm sóc khách hàng, quản lý nhân viên và kinh doanh hiệu quả