Mình học ở đây từ lâu, giờ đã tự mở tiệm nối mi riêng các bạn nhân viên mình mới vào đều được cho qua đây học để nâng cao trình độ, update những kiến thức mới, Chị Thúy chủ học viện là một người rất tâm huyết với nghề, đào tạo biết bao nhiêu lứa học viên thành danh, bạn là chủ tiệm nối mi, bạn thì sang nước ngoài để làm việc.