Trần Thị Mừng

Giảng viên Trần Thị Mừng
Giảng viên: Trần Thị Mừng

Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy với hàng trăm học viên, tôi không chỉ là một chuyên gia hàng đầu mà còn là người hướng dẫn tận tâm và truyền cảm hứng cho học viên theo đuổi ngành làm đẹp

Thông tin giảng viên Trần Thị Mừng:

Kinh Nghiệm Nghề Nghiệp: 10 Năm

Kinh Nghiệm Giảng Dạy: 6 Năm

Thành Tích Nổi Bật:

  • Giải Nhì Cuộc Thi Nối Móng và Đắp Bột Kỹ Thuật Chuẩn USA
  • Giải Nhất Vẽ Móng Nghệ Thuật Năm 2020 do Ngành Nail Tổ Chức